SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

“DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

ogłasza przetarg na

zakup słomy pszennej dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiot

Słoma pszenna – Parametry:

  • Baloty średnicy 160 cm
  • Owinięte siatką minimum 2,5 razy
  • Słoma bardzo dobrej jakości w normalnym kolorze, bez oznak pleśni i porażenia chorobami grzybowymi

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej ,. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup słomy pszennej” opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy.
Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest:
a/ Bogdan Minta – tel. 604528900
b/ Mateusz Ratajczyk – tel. 604524800
Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. Wielkopolskie, lub złożyć osobiście w sekretariacie ZNR Szelejewo do dnia 10.08.2022 roku do godziny 14.00.

02.08.2022

Przetarg na zakup słomy pszennej

"DANKO" Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

ogłasza przetarg na

zakup słomy pszennej dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiot

Słoma pszenna - Parametry:

  • Baloty średnicy 160 cm
  • Owinięte siatką minimum 2,5 razy
  • Słoma bardzo dobrej jakości w normalnym kolorze, bez oznak pleśni i porażenia chorobami grzybowymi

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej ,. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup słomy pszennej” opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy.
Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest:
a/ Bogdan Minta - tel. 604528900
b/ Mateusz Ratajczyk - tel. 604524800
Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. Wielkopolskie, lub złożyć osobiście w sekretariacie ZNR Szelejewo do dnia 10.08.2022 roku do godziny 14.00.