SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

“Samochodu osobowo-terenowego dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo”
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2019 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ZNR Szelejewo – Zakup samochodu osobowo terenowego”.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w “Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie Internetowej  www.danko.pl
Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania:

23.09.2019

Przetarg na zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo

„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo Szelejewo Drugie 5 63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup

"Samochodu osobowo-terenowego dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo" Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2019 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ZNR Szelejewo - Zakup samochodu osobowo terenowego". Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie Internetowej  www.danko.pl Wymagany okres ważności oferty wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Pliki do pobrania: