SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Choryni

Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo

Szelejewo Drugie 5

63-820 Piaski

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

„Samochodu osobowo-dostawczego dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie „

 

 

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej lub e-mailowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2024 r. do godziny 1400.

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „( SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie

Internetowej www.danko.pl

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Pliki do pobrania:

10.01.2024

Przetarg na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Choryni

Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo

Szelejewo Drugie 5

63-820 Piaski

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup

 

„Samochodu osobowo-dostawczego dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie „

 

 

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej lub e-mailowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2024 r. do godziny 1400.

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „( SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie

Internetowej www.danko.pl

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Pliki do pobrania: