SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin

zaprasza do złożenia ofert na zakup

samochodu osobowego
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pisemną ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, przesłanie pocztą bądź przesłanie pocztą elektroniczną na adres zhrlaski@danko.pl w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 15 marca 2019r. roku godz. 14.00,
Wymagany okres ważności oferty wynosi 14 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania:

26.02.2019

Przetarg na zakup samochodu osobowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Hodowli Roślin

zaprasza do złożenia ofert na zakup samochodu osobowego (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Pisemną ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Hodowli Roślin w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, przesłanie pocztą bądź przesłanie pocztą elektroniczną na adres zhrlaski@danko.pl w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 15 marca 2019r. roku godz. 14.00, Wymagany okres ważności oferty wynosi 14 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania: