SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Samochodu osobowego kombi

dla

DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie

( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 15.10.2019 r. do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni – Zakup samochodu osobowego kombi”.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ( SIWZ )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania:

01.10.2019

Przetarg na zakup samochodu osobowego kombi

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Samochodu osobowego kombi

dla

DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie

( przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 15.10.2019 r. do godziny 1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni - Zakup samochodu osobowego kombi”. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” ( SIWZ ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania: