SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni.

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Samochodu osobowego
dla DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie”.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2019 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO” HR Sp. z o.o. z/s w Choryni – Zakup samochodu osobowego.
Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania:

29.11.2019

Przetarg na zakup samochodu osobowego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni.

zaprasza do złożenia ofert na zakup

Samochodu osobowego dla DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie”.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2019 r. do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO" HR Sp. z o.o. z/s w Choryni - Zakup samochodu osobowego. Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Pliki do pobrania: