SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
 4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.
  Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 6. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 7. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
  Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
  Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

Pliki do pobrania:

05.04.2022

Przetarg na zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
 2. Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
 3. Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
 4. Termin ważności oferty minimum 30 dni.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń „Zakup pneumatycznych rozsiewaczy nawozowych dla oddziałów ZHR Szelejewo i Dębina” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00.
  Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 6. Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
 7. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
  Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
  Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

Pliki do pobrania: