SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na

zakup licznika do nasion dla Zakładu Hodowli Roślin O/Dębina
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie,
Termin i miejsce składania ofert: do 04.11.2020 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina, 82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl. Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

26.10.2020

Przetarg na zakup licznika do nasion dla Zakładu Hodowli Roślin O/Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na

zakup licznika do nasion dla Zakładu Hodowli Roślin O/Dębina (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie, Termin i miejsce składania ofert: do 04.11.2020 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina, 82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl. Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku. Pliki do pobrania: