SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup licencji ESET Endpoint Antivirus Suite”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są poniżej:
Ogłoszenie na zakup (przedłużenie licencji) ESET Endpoint Antivirus Suite na okres jednego roku Program antywirusowy i antyspyware do ochrony stacji roboczych Windows 2000/XP/ Tablet PC/Vista/Windows 7, 8, 8.1, 10 oraz NT*), Mac OS X 10.5x, Mac OS X 10.6.x oraz Linux Desktop Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva i większość dystrybucji RPM i DEB. Serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 oraz Program do ochrony antywirusowej i antyspyware serwerów pracujących pod systemami Linux, BSD oraz Solaris oraz Novell SUSE Linux Enterprise Server. Ma zawierać centralną administrację (ERA).

– oferta obejmuje 180 licencji,

– obecna wersja oprogramowania antywirusowego kończy się 12.03.2019 r.

– oferta ma zawierać zdalne wsparcie podczas wdrożenia przynajmniej miesiąc przed ukończeniem się poprzedniej wersji oprogramowania antywirusowego.

Warunki przystąpienia do przetargu:
a. złożenie oferty (w języku polskim)
b. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
c. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 04.03.2019 r.
d. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
e. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
f.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała, Tomasz Śledź: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119, 663114224.

19.02.2019

Przetarg na zakup licencji ESET Endpoint Antivirus Suite

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Zakup licencji ESET Endpoint Antivirus Suite”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są poniżej:
Ogłoszenie na zakup (przedłużenie licencji) ESET Endpoint Antivirus Suite na okres jednego roku Program antywirusowy i antyspyware do ochrony stacji roboczych Windows 2000/XP/ Tablet PC/Vista/Windows 7, 8, 8.1, 10 oraz NT*), Mac OS X 10.5x, Mac OS X 10.6.x oraz Linux Desktop Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva i większość dystrybucji RPM i DEB. Serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 oraz Program do ochrony antywirusowej i antyspyware serwerów pracujących pod systemami Linux, BSD oraz Solaris oraz Novell SUSE Linux Enterprise Server. Ma zawierać centralną administrację (ERA).

- oferta obejmuje 180 licencji,

- obecna wersja oprogramowania antywirusowego kończy się 12.03.2019 r.

- oferta ma zawierać zdalne wsparcie podczas wdrożenia przynajmniej miesiąc przed ukończeniem się poprzedniej wersji oprogramowania antywirusowego.

Warunki przystąpienia do przetargu:
a. złożenie oferty (w języku polskim)
b. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
c. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 04.03.2019 r.
d. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
e. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
f.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Krzysztof Ślotała, Tomasz Śledź: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119, 663114224.