SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na zakup

ładowarki teleskopowej 120 KM dla Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2020 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki łądowarka”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania:

10.06.2020

Przetarg na zakup ładowarki teleskopowej 120 KM

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Nasienno- Rolny Łagiewniki

zaprasza do złożenia ofert na zakup

ładowarki teleskopowej 120 KM dla Zakładu Nasienno Rolnego Łagiewniki (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2020 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR Łagiewniki łądowarka”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania: