SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica
ul. Poznańska 36
88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na zakup:

Kukurydza sucha– 50 ton

Miejsce dostawy:
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica ul. Poznańska 36, 88-150 Kruszwica, województwo kujawsko pomorskie


Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t jęczmienia paszowego/kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: “Zakup kukurydzy suchej dla ZNR Łagiewniki”.
Wyłonienie oferentów dnia 22.02.2023
Dostawa towaru do 10.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

20.02.2023

Przetarg na zakup kukurydzy suchej dla ZNR Łagiewniki

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica
ul. Poznańska 36
88-150 Kruszwica
województwo kujawsko pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na zakup:

Kukurydza sucha- 50 ton

Miejsce dostawy:
Zakład Nasienno – Rolny Łagiewniki
Kruszwica ul. Poznańska 36, 88-150 Kruszwica, województwo kujawsko pomorskie


Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t jęczmienia paszowego/kukurydzy suchej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: "Zakup kukurydzy suchej dla ZNR Łagiewniki”.
Wyłonienie oferentów dnia 22.02.2023
Dostawa towaru do 10.03.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl