SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Choryni 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie,

ogłasza przetarg na

zakup Kosiarki bijakowej na wysięgniku dla Gospodarstwa Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Kosiarka bijakowa na wysięgniku

Parametry wysięgnika:

 • Własny układ hydrauliczny
 • Zawieszenie na 3 punktowym układzie zawieszenia ciągnika
 • Bezpiecznik hydrauliczny
 • Wzmocniona konstrukcja ramion i cięgien
 • Wskaźniki temperatury i stopnia zabrudzenia oleju
 • Zakres pracy min. 5,50 m
 • Możliwość zastosowania sterowania elektrycznego
 • Możliwość montażu różnych głowic tnących
 • Możliwość pracy w pionie i poziomie

Parametry głowicy bijakowej:

 • Szerokość robocza min. 1,40
 • Liczba noży tnących min 12
 • Ciężki nóż bijakowy
 • Możliwość cięcia i rozdrabniania gałęzi do 80 mm

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest :
a/ Hubert Matuszak – tel.668171925
b/ Mateusz Ratajczyk – tel.604524800
Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, do dnia 01.08.2022 roku do godziny 14.00
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

26.07.2022

Przetarg na zakup Kosiarki bijakowej na wysięgniku

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Choryni 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie,

ogłasza przetarg na

zakup Kosiarki bijakowej na wysięgniku dla Gospodarstwa Komorze Przybysławskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Kosiarka bijakowa na wysięgniku

Parametry wysięgnika:

 • Własny układ hydrauliczny
 • Zawieszenie na 3 punktowym układzie zawieszenia ciągnika
 • Bezpiecznik hydrauliczny
 • Wzmocniona konstrukcja ramion i cięgien
 • Wskaźniki temperatury i stopnia zabrudzenia oleju
 • Zakres pracy min. 5,50 m
 • Możliwość zastosowania sterowania elektrycznego
 • Możliwość montażu różnych głowic tnących
 • Możliwość pracy w pionie i poziomie

Parametry głowicy bijakowej:

 • Szerokość robocza min. 1,40
 • Liczba noży tnących min 12
 • Ciężki nóż bijakowy
 • Możliwość cięcia i rozdrabniania gałęzi do 80 mm

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, tel. 65 5115409.
Upoważnioną osobą do kontaktu ze Sprzedawcą jest :
a/ Hubert Matuszak - tel.668171925
b/ Mateusz Ratajczyk - tel.604524800
Ofertę należy przysłać na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, do dnia 01.08.2022 roku do godziny 14.00
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.