SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZHR oddział Choryń
64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

„Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą”

I. Ogłoszeniodawca

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR oddział Choryń, 64-000 Kościan

II. Informacje ogólne

1. Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oraz niedokonania wyboru, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

III. Zakres zapytania i terminy

1. Komora z laminarnym przepływem powietrza – 1 sztuka
2. Termin realizacji – do 30.04.2020 roku.
3. Miejsce dostawy: DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Szelejewo , Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski

IV. Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Danko HR sp. z o.o. ZHR o/Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski z dopiskiem „Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą” do dnia 20.03.2020 do godz.15

V. Inne warunki postępowania

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można pod nr tel. 065 572-72-32
2. SIWZ dostępny na stronie internetowej Danko danko@danko.pl w zakładce “Przetargi”
3. Warunkiem realizacji jest przystapienie do podpisania umowy w brzmieniu proponowanym przez ogłoszeniodawcę.

Pliki do pobrania:

16.03.2020

Przetarg na zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZHR oddział Choryń 64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

„Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą”

I. Ogłoszeniodawca DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, ZHR oddział Choryń, 64-000 Kościan II. Informacje ogólne 1. Przetarg nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia oraz niedokonania wyboru, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyny. III. Zakres zapytania i terminy 1. Komora z laminarnym przepływem powietrza – 1 sztuka 2. Termin realizacji – do 30.04.2020 roku. 3. Miejsce dostawy: DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni , ZHR O/Szelejewo , Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski IV. Termin i miejsce złożenia ofert Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Danko HR sp. z o.o. ZHR o/Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63 – 820 Piaski z dopiskiem „Zakup komory z laminarnym poziomym przepływem powietrza z podstawą” do dnia 20.03.2020 do godz.15 V. Inne warunki postępowania 1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można pod nr tel. 065 572-72-32 2. SIWZ dostępny na stronie internetowej Danko danko@danko.pl w zakładce “Przetargi” 3. Warunkiem realizacji jest przystapienie do podpisania umowy w brzmieniu proponowanym przez ogłoszeniodawcę. Pliki do pobrania: