SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZHR oddział Choryń
64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Zakup kombajnu poletkowego z systemem wagowym”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.
1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
3.    Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie
z załączoną specyfikacją SIWZ.
4.    Termin ważności oferty minimum 30 dni.
5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń  „Kombajn poletkowy z systemem wagowym” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04 maja 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877.

Pliki do pobrania:

21.04.2020

Przetarg na zakup kombajnu poletkowego z systemem wagowym

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZHR oddział Choryń 64-000 Kościan

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego. „Zakup kombajnu poletkowego z systemem wagowym”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu. 1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3.    Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ. 4.    Termin ważności oferty minimum 30 dni. 5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR o Choryń  „Kombajn poletkowy z systemem wagowym” osobiście w siedzibie ZHR o Choryń lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrchoryn@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00. Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04 maja 2020 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Piotr Kaźmierczak pod nr tel. 695 989 877. Pliki do pobrania: