SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin Oddz. Szelejewo

zaprasza do złożenia ofert na zakup

dejonizatora wody
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. Z H R Oddz. Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2019 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup „dejonizatora wody”.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Pliki do pobrania:

15.02.2019

Przetarg na zakup dejonizatora wody

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni Zakład Hodowli Roślin Oddz. Szelejewo

zaprasza do złożenia ofert na zakup

dejonizatora wody (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie DANKO HR Sp. z o.o. Z H R Oddz. Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2019 roku do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup „dejonizatora wody”. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Pliki do pobrania: