SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup 6 robotów udojowych wraz z pakietem serwisowym na trzy lata eksploatacji oraz wyposażenia obory”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji ZNR Kopaszewo, Gospodarstwo w Choryni.
Szczegółowe zagadania zawarte w SWIZ są załącznikiem do ogłoszenia.
Dokumentacja na www.danko.pl
Terminy i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan woj. wielkopolskie, lub przesłać na ten adres do dnia 12.12.2022r. do godz. 15.00
Terminy realizacji: 2023-2024.
Bliższe informacje: Dariusz Szlecht tel. 606710864
Do dnia podpisania umowy zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.

UWAGA: Dnia 05.12.2022 r. został zaktualizowany SIWZ

25.11.2022

Przetarg na zakup 6 robotów udojowych wraz z pakietem serwisowym

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup 6 robotów udojowych wraz z pakietem serwisowym na trzy lata eksploatacji oraz wyposażenia obory”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji ZNR Kopaszewo, Gospodarstwo w Choryni.
Szczegółowe zagadania zawarte w SWIZ są załącznikiem do ogłoszenia.
Dokumentacja na www.danko.pl
Terminy i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan woj. wielkopolskie, lub przesłać na ten adres do dnia 12.12.2022r. do godz. 15.00
Terminy realizacji: 2023-2024.
Bliższe informacje: Dariusz Szlecht tel. 606710864
Do dnia podpisania umowy zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.

UWAGA: Dnia 05.12.2022 r. został zaktualizowany SIWZ