SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy
Sobiejuchy 2 ,88-400 Żnin

ogłasza przetarg na

„Wykonanie projektu budowlanego wiaty magazynowej”

dla Zakładu Nasienno – Rolnego Sobiejuchy, woj. kujawsko-pomorskie
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

• Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu budowlanego wiaty magazynowej, z wydzielonymi wewnątrz boksami do składowanie materiałów sypkich
• Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz pozwolenie na budowę.

Inwestor posiada :
• Decyzję o warunkach zabudowy,
• Mapy do celów projektowych.

Miejsce realizacji: Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
Dokumentacja do pobrania na stronie: www.danko.pl .
Terminy i miejsce składania ofert: do 15.02.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin,
Terminy realizacji: do 30.04.2019 r., – złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Bliższe informacje telefoniczne 693 330 608.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości

Pliki do pobrania:

01.02.2019

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wiaty magazynowej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy Sobiejuchy 2 ,88-400 Żnin

ogłasza przetarg na

„Wykonanie projektu budowlanego wiaty magazynowej”

dla Zakładu Nasienno – Rolnego Sobiejuchy, woj. kujawsko-pomorskie (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

• Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu budowlanego wiaty magazynowej, z wydzielonymi wewnątrz boksami do składowanie materiałów sypkich • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz pozwolenie na budowę. Inwestor posiada : • Decyzję o warunkach zabudowy, • Mapy do celów projektowych. Miejsce realizacji: Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin Dokumentacja do pobrania na stronie: www.danko.pl . Terminy i miejsce składania ofert: do 15.02.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin, Terminy realizacji: do 30.04.2019 r., - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Bliższe informacje telefoniczne 693 330 608. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości Pliki do pobrania: