SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Przedmiotem zadania jest „Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie gm. Żerków i ZNR Szelejewo
Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 27-02-2024r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski lub e-mail:znrszelejewo@danko.pl. Oferty należy złożyć na każdą lokalizację (miejsce pracy) oddzielnie. Termin realizacji: do uzgodnienia. Bliższe informacje telefoniczne 604524800.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

09.02.2024

Przetarg na usługę siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Przedmiotem zadania jest „Usługa siewu kukurydzy siewnikiem z podsiewaczem nawozów”. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia

Miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie gm. Żerków i ZNR Szelejewo
Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 27-02-2024r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski lub e-mail:znrszelejewo@danko.pl. Oferty należy złożyć na każdą lokalizację (miejsce pracy) oddzielnie. Termin realizacji: do uzgodnienia. Bliższe informacje telefoniczne 604524800.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia