SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo

ogłasza przetarg na

sprzedaż zielonej masy trawy z III i IV pokosu z gruntów znajdujących się w posiadaniu spółki
koszenie oraz zbiór będzie prowadzony przez kupującego

III pokos – w lokalizacji:
Choryń – pow. 34,31ha
Rogaczewo Małe – pow. 44,36ha
Rogaczewo Wielkie – pow. 3,83ha
Kopaszewo – pow. 28,75ha

IV pokos do zbioru w terminie 01 X do 10 X 2021 – w lokalizacji:
Choryń – pow. 34,31ha
Rogaczewo Małe – pow. 44,36ha
Rogaczewo Wielkie – pow. 3,83ha
Kopaszewo – pow. 28,75ha

Dopuszcza się podziału gruntów ze względu na lokalizacje na mniejsze działki.
Dopuszcza się zbioru jednokrotnego w terminie po 25 września lub dwukrotnego przy czym drugi zbiór należy dokonać od 1 października do 10 października.
Kupujący zobowiązany jest do koszenia i zbioru zielonki z całej powierzchni łąki.
Płatność należy dokonać przed przystąpieniem do zbioru.
Oferty należy składać do 29.07.2022r do godziny 14.00 w na formularzu ofertowym w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
lub na adres e-mail znrkopaszewo@danko.pl

23.07.2022

Przetarg na sprzedaż zielonej masy trawy z III i IV pokosu

DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z /s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo

ogłasza przetarg na

sprzedaż zielonej masy trawy z III i IV pokosu z gruntów znajdujących się w posiadaniu spółki
koszenie oraz zbiór będzie prowadzony przez kupującego

III pokos – w lokalizacji:
Choryń - pow. 34,31ha
Rogaczewo Małe - pow. 44,36ha
Rogaczewo Wielkie - pow. 3,83ha
Kopaszewo - pow. 28,75ha

IV pokos do zbioru w terminie 01 X do 10 X 2021 – w lokalizacji:
Choryń - pow. 34,31ha
Rogaczewo Małe - pow. 44,36ha
Rogaczewo Wielkie - pow. 3,83ha
Kopaszewo - pow. 28,75ha

Dopuszcza się podziału gruntów ze względu na lokalizacje na mniejsze działki.
Dopuszcza się zbioru jednokrotnego w terminie po 25 września lub dwukrotnego przy czym drugi zbiór należy dokonać od 1 października do 10 października.
Kupujący zobowiązany jest do koszenia i zbioru zielonki z całej powierzchni łąki.
Płatność należy dokonać przed przystąpieniem do zbioru.
Oferty należy składać do 29.07.2022r do godziny 14.00 w na formularzu ofertowym w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
lub na adres e-mail znrkopaszewo@danko.pl