SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 487 ton +/- 5,00 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 487 ton +/- 5,00 %

Miejsce odbioru: BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp.J.
ul. Raciborska 113, 48-130 Kietrz
województwo śląskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 04.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Rzepak konsumpcyjny 05/2023- ZNR Modzurów ”
Wyłonienie oferentów dnia 04.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

04.04.2023

Przetarg na sprzedaż Rzepaku konsumpcyjnego – 487t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów
ul. Słowackiego 9
47-411 Rudnik
województwo śląskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Rzepak konsumpcyjny- 487 ton +/- 5,00 %

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Modzurów
Modzurów, ul. Słowackiego 9 47-411 Rudnik
województwo śląskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Rzepak konsumpcyjny – 487 ton +/- 5,00 %

Miejsce odbioru: BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż Sp.J.
ul. Raciborska 113, 48-130 Kietrz
województwo śląskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 17.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t rzepaku konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 04.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Rzepak konsumpcyjny 05/2023- ZNR Modzurów ”
Wyłonienie oferentów dnia 04.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl