SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

     Miejsce odbioru:

     Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,

     DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
     Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta paszowego/pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Sprzedaż płodów rolnych – ZHR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl

13.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenżyta paszowego – 30 ton +/- 5%, pszenicy paszowej – 30 ton +/- 5%

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

I.Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

 Pszenżyto paszowe – 30 ton +/- 5 %

Pszenica paszowa – 30 ton +/- 5 %

     Miejsce odbioru:

     Zakład Hodowli Roślin Oddział w Dębinie,

     DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
     Dębina 31A,82-230 Nowy Staw, województwo pomorskie

Termin odbioru przedmiotu oferty: do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta paszowego/pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Sprzedaż płodów rolnych – ZHR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl