SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa – 150 ton +/- 5%

I.Oferujący:

Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa – 150 ton +/- 5%

BiałkoWilgotność Waga HektolitraLiczba opadania
10,611,9 77,2285

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 31.05.2024

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 16.05.2024 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” 51/2024 – Sprzedaż płodów rolnych ZNR Sobiejuchy”
Wyłonienie oferentów dnia 16.05.2024
– oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt: przetargi@danko.pl

16.05.2024

Przetarg na sprzedaż pszenicy paszowej – ZNR Sobiejuchy

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa – 150 ton +/- 5%

I.Oferujący:

Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa – 150 ton +/- 5%

BiałkoWilgotność Waga HektolitraLiczba opadania
10,611,9 77,2285

Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy, Sobiejuchy 2, 88-400 Żnin
NIP 698-00-11-233
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: 31.05.2024

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 16.05.2024 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” 51/2024 – Sprzedaż płodów rolnych ZNR Sobiejuchy”
Wyłonienie oferentów dnia 16.05.2024
– oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt: przetargi@danko.pl