SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,

Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenicy paszowej – 140 ton +/- 5 %

      I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

     Pszenica paszowa – 140 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćGęstość ziarnaBiałkoGlutenLiczba opadania
1. Pszenica paszowa13,279,911,523,2  357

     Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty:  do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

– dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Pszenica paszowa – ZNR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl

13.11.2023

Przetarg na sprzedaż pszenicy paszowej – 140 ton +/- 5%

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,

Zakład Nasienno – Rolny Dębina
Dębina 31o
82-230 Nowy Staw
województwo pomorskie


zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenicy paszowej - 140 ton +/- 5 %

      I.Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

     Pszenica paszowa – 140 ton +/- 5 %

Parametry:

ProduktWilgotnośćGęstość ziarnaBiałkoGlutenLiczba opadania
1. Pszenica paszowa13,279,911,523,2  357

     Miejsce odbioru:

Zakład Nasienno – Rolny Dębina, Dębina 31o, 82-230 Nowy Staw

województwo pomorskie

Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.

Termin odbioru przedmiotu oferty:  do 30.11.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy paszowej, ilość (całosamochodowa) w t

Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 do godz. 13.00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

- dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica paszowa - ZNR Dębina”

Wyłonienie oferentów dnia 13.11.2023

-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

      V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Kontakt : przetargi@danko.pl