SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna- 470 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna – 470 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna10013,811,367,178,4
Pszenica konsumpcyjna10013,313,068,077,9
Pszenica konsumpcyjna12013,812,868,377,2
Pszenica konsumpcyjna15013,613,768,776,0

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 21.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 07.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Pszenica konsumpcyjna 02/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 07.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

04.04.2023

Przetarg na sprzedaż Pszenicy konsumpcyjnej – 470t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna- 470 ton

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna – 470 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna10013,811,367,178,4
Pszenica konsumpcyjna10013,313,068,077,9
Pszenica konsumpcyjna12013,812,868,377,2
Pszenica konsumpcyjna15013,613,768,776,0

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 21.04.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 07.04.2023 do godz. 13.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Pszenica konsumpcyjna 02/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 07.04.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl