SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna – 420 ton
Pszenżyto konsumpcyjne – 64 tony

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna – 420 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna1112,910,968,783,1
Pszenica konsumpcyjna14712,412,469,581,9
Pszenica konsumpcyjna2713,412,367,681,1
Pszenica konsumpcyjna14612,912,469,682,3
Pszenica konsumpcyjna5813,713,868,783,4
Pszenica konsumpcyjna3114,114,367,580,4

Pszenżyto konsumpcyjne – 64 tony

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenżyto konsumpcyjne5310,213,369,872,6
Pszenżyto konsumpcyjne1110,313,671,280,1

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 31.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej/pszenżyta konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 19.05.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Pszenica konsumpcyjna i pszenżyto ozime 04/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 19.05.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

17.05.2023

Przetarg na sprzedaż Pszenicy konsumpcyjnej 420t i Pszenżyta konsumpcyjnego 64t

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica konsumpcyjna – 420 ton
Pszenżyto konsumpcyjne – 64 tony

I. Oferujący:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski
województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica konsumpcyjna - 420 ton

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenica konsumpcyjna1112,910,968,783,1
Pszenica konsumpcyjna14712,412,469,581,9
Pszenica konsumpcyjna2713,412,367,681,1
Pszenica konsumpcyjna14612,912,469,682,3
Pszenica konsumpcyjna5813,713,868,783,4
Pszenica konsumpcyjna3114,114,367,580,4

Pszenżyto konsumpcyjne – 64 tony

Parametry:

ProduktIlość tonBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga Hektolitra
Pszenżyto konsumpcyjne5310,213,369,872,6
Pszenżyto konsumpcyjne1110,313,671,280,1

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5,63-820 Piaski
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 31.05.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenicy konsumpcyjnej/pszenżyta konsumpcyjnego, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 19.05.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) - w temacie wpisując: " Pszenica konsumpcyjna i pszenżyto ozime 04/2023- ZNR Szelejewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 19.05.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl