SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach,
Warka
ul. Wjazdowa 1,
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa – 30 ton
Pszenżyto paszowe – 15,5 tony
Pszenica orkisz – 5,5 tony
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe – 24 tony

I. Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa – 30 ton
Pszenżyto paszowe – 15,5 tony
Pszenica orkisz – 5,5 tony
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe – 24 tony

Miejsce odbioru:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 31.01.2024

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t, ilość w t
Oferty należy składać do dnia 10.01.2024 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” 05-2024 Sprzedaż zbóż ZHR Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 10.01.2024
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt: przetargi@danko.pl

08.01.2024

Przetarg na sprzedaż płodów rolnych – ZHR Laski

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach,
Warka
ul. Wjazdowa 1,
05-660 Warka
województwo mazowieckie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenica paszowa – 30 ton
Pszenżyto paszowe – 15,5 tony
Pszenica orkisz – 5,5 tony
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe – 24 tony

I. Oferujący:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3. Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Pszenica paszowa – 30 ton
Pszenżyto paszowe – 15,5 tony
Pszenica orkisz – 5,5 tony
Mieszanka zbożowa – 12,2 tony
Żyto paszowe – 24 tony

Miejsce odbioru:

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, Warka ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka
województwo mazowieckie Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 31.01.2024

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t, ilość w t
Oferty należy składać do dnia 10.01.2024 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres: Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan
-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” 05-2024 Sprzedaż zbóż ZHR Laski ”
Wyłonienie oferentów dnia 10.01.2024
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt: przetargi@danko.pl