SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 125 ton
Żyto paszowe – 25 ton
Żyto paszowe – 50 ton
Pszenica konsumpcyjna – 22 tony
Pszenżyto paszowe – 70 ton
Jęczmień konsumpcyjny – 13,4 tony

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Parametry

LP.ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga HektolitraIlość ton
1.Pszenżyto paszowe12,410,964,373,8125
2.Żyto paszowe12,011,956,972,725
3.Żyto paszowe12,111,757,273,250
4.Pszenica konsumpcyjna22
5.Pszenżyto paszowe70
6.Jęczmień konsumpcyjny13,4

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 09.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta/żyta/jęczmienia/pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 26.05.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Sprzedaż płodów rolnych 05/2023- ZNR Kopaszewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 26.05.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl

24.05.2023

Przetarg na sprzedaż płodów rolnych

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ,
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń
województwo wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż:

Pszenżyto paszowe – 125 ton
Żyto paszowe – 25 ton
Żyto paszowe – 50 ton
Pszenica konsumpcyjna – 22 tony
Pszenżyto paszowe – 70 ton
Jęczmień konsumpcyjny – 13,4 tony

I. Oferujący:

Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie

II. Informacje ogólne:

1.Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2.Niniejsza oferta oparta jest o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny.
3.Oferujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub całości i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.

III. Przedmiot oferty:

Parametry

LP.ProduktBiałko SMWilgotnośćSkrobia SMWaga HektolitraIlość ton
1.Pszenżyto paszowe12,410,964,373,8125
2.Żyto paszowe12,011,956,972,725
3.Żyto paszowe12,111,757,273,250
4.Pszenica konsumpcyjna22
5.Pszenżyto paszowe70
6.Jęczmień konsumpcyjny13,4

Miejsce odbioru:

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan
Zakład Nasienno – Rolny Kopaszewo, Kopaszewo 47
64-010 Krzywiń województwo wielkopolskie
Odbiór towaru: na koszt i po stronie Nabywcy.
Termin odbioru przedmiotu oferty: do 09.06.2023

IV. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferta musi zawierać: cenę netto za 1 t pszenżyta/żyta/jęczmienia/pszenicy, ilość (całosamochodowa) w t
Oferty należy składać do dnia 26.05.2023 do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej adres : Danko Hodowla Roślin Sp z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan

-dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (przetargi@danko.pl) – w temacie wpisując: ” Sprzedaż płodów rolnych 05/2023- ZNR Kopaszewo ”
Wyłonienie oferentów dnia 26.05.2023
-oferta powinna zawierać wzór umowy kupna-sprzedaży

V. Informacje dodatkowe

Informacje na temat zapytania uzyskać można w siedzibie Oferującego.
Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.
Kontakt : przetargi@danko.pl