SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. ZNR w Dębinie, położonego na działce nr 28/14 w obrębie. Dębina gmina Nowy Staw”.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. Pomorskie.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2020r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

Pliki do pobrania:

03.09.2020

Przetarg na rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz z wiatą stalową i dwoma silosami

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. ZNR w Dębinie, położonego na działce nr 28/14 w obrębie. Dębina gmina Nowy Staw”.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. Pomorskie. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2020r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny, 2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Pliki do pobrania: