SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

„rozbiórkę budynku wewnątrz zakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 32/3,
obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2020r. do godz. 11:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę budynku wewnątrzzakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

Pliki do pobrania:

26.11.2020

Przetarg na rozbiórkę budynku wewnątrz zakładowej stacji paliw

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

„rozbiórkę budynku wewnątrz zakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 32/3, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2020r. do godz. 11:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę budynku wewnątrzzakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny, 2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Pliki do pobrania: