SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont pomieszczeń biurowych budynku administracyjno-biurowego w Zakładzie Nasienno-Rolnym Sobiejuchy
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Sobiejuchy, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.
Termin i miejsce składania ofert: do 26.09.2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Sobiejuchach, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie lub w sekretariacie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, 64-000 Choryń, woj. wielkopolskie
Pożądany termin realizacji: do 31.12.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (052) 302-95-68

16.09.2022

Przetarg na remont pomieszczeń biurowych budynku administracyjno-biurowego w Zakładzie Nasienno-Rolnym Sobiejuchy

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont pomieszczeń biurowych budynku administracyjno-biurowego w Zakładzie Nasienno-Rolnym Sobiejuchy
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Sobiejuchy, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.
Termin i miejsce składania ofert: do 26.09.2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Sobiejuchach, 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie lub w sekretariacie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, 64-000 Choryń, woj. wielkopolskie
Pożądany termin realizacji: do 31.12.2022 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (052) 302-95-68