SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan,
woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

Modernizacja instalacji na gaz płynny Bielawy Szelejewskie
( zamówienie nie jest przetargiem publicznym )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i realizacji zadania :
Bielawy Szelejewskie , dz. 224 / 4 gm. Piaski

Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2024 do godz 14:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty: pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 30.07.2024
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki :

28.06.2024

Przetarg na realizację zadania energetycznego – Modernizacja instalacji na gaz płynny Bielawy Szelejewskie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan,
woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na:

Modernizacja instalacji na gaz płynny Bielawy Szelejewskie
( zamówienie nie jest przetargiem publicznym )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i realizacji zadania :
Bielawy Szelejewskie , dz. 224 / 4 gm. Piaski

Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2024 do godz 14:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty: pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania: do dnia 30.07.2024
Pytania, informacje: Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki :