SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan


ogłasza przetarg na:


„przebudowę posadzki pod silosami zbożowymi (nr inwent. 202/689) na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.


Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na przebudowę posadzki pod silosami zbożowymi (nr inwent. 202/689) na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
 2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

Załączniki:

 • SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
 • Wzór oświadczenia – załącznik nr 2
 • Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3
 • Warunki gwarancji – załącznik nr 4
 • Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5
 • Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6
 • Projekt budowlany – załącznik nr 7
 • Przedmiar robót – załącznik nr 8
 • Wzór umowy – załącznik nr 9

19.08.2021

Przetarg na przebudowę posadzki pod silosami zbożowymi (nr inwent. 202/689) na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan


ogłasza przetarg na:


„przebudowę posadzki pod silosami zbożowymi (nr inwent. 202/689) na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.


Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 09.09.2021r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na przebudowę posadzki pod silosami zbożowymi (nr inwent. 202/689) na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny,
 2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

Załączniki:

 • SIWZ wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
 • Wzór oświadczenia – załącznik nr 2
 • Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 3
 • Warunki gwarancji – załącznik nr 4
 • Wzór informacji o podwykonawcach – załącznik nr 5
 • Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 6
 • Projekt budowlany – załącznik nr 7
 • Przedmiar robót – załącznik nr 8
 • Wzór umowy – załącznik nr 9