SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Zakład Nasienno – Rolny w Modzurowie
ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 Rudnik

ogłasza przetarg na zadanie inwestycyjne pn:

„Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku cielętnika oraz rozbiórka i budowa zadaszenia nad stołem paszowym w Krowiarkach”
w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Krowiarki, gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, woj. śląskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl .
Termin i miejsce składania ofert: do 26.03.2021 r. do godz. 14.00
w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Termin realizacji: do 31.08.2021 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.

UWAGA:

W związku z licznymi zapytaniami do przedmiaru dla inwestycji przebudowy cielętnika niniejszym informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty do 02.04.2021r. do godz. 14:00.

W najbliższych dniach zostanie wyświetlony poprawiony przedmiar dla ww. inwestycji.

Pliki do pobrania:

15.03.2021

Przetarg na przebudowę i częściową rozbiórkę budynku cielętnika oraz rozbiórka i budowa zadaszenia nad stołem paszowym w Krowiarkach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno - Rolny w Modzurowie ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 Rudnik

ogłasza przetarg na zadanie inwestycyjne pn:

„Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku cielętnika oraz rozbiórka i budowa zadaszenia nad stołem paszowym w Krowiarkach” w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie (zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Krowiarki, gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, woj. śląskie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl . Termin i miejsce składania ofert: do 26.03.2021 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik, Termin realizacji: do 31.08.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23. UWAGA: W związku z licznymi zapytaniami do przedmiaru dla inwestycji przebudowy cielętnika niniejszym informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty do 02.04.2021r. do godz. 14:00. W najbliższych dniach zostanie wyświetlony poprawiony przedmiar dla ww. inwestycji. Pliki do pobrania: