SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na następujące zadania:

„Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku bukaciarni z przeznaczeniem na magazyn nasienny w Modzurowie”

w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Modzurów, ul. Słowackiego 9, pow. Racibórz, woj. śląskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl .
Termin i miejsce składania ofert: do 09.11.2021 r. do godz. 14.00
w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Terminy realizacji: do 15.03.2022 r.,
Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.

Pliki do pobrania:

05.11.2021

Przetarg na przebudowę i częściową rozbiórkę budynku bukaciarni z przeznaczeniem na magazyn nasienny w Modzurowie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na następujące zadania:

„Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku bukaciarni z przeznaczeniem na magazyn nasienny w Modzurowie”

w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Modzurów, ul. Słowackiego 9, pow. Racibórz, woj. śląskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl .
Termin i miejsce składania ofert: do 09.11.2021 r. do godz. 14.00
w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Terminy realizacji: do 15.03.2022 r.,
Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.

Pliki do pobrania: