SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

– przebudowę budynku magazynowego nr 2 w konstrukcji szkieletowo-stalowej położonego w Dębinie

dla Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie, 82 – 230 Nowy Staw.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork, woj. Pomorskie.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa budynku magazynowego nr 2 w konstrukcji szkieletowo-stalowej w Dębinie dla Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
Postępowania przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (Przetarg nie jest zamówieniem publicznym).

Pliki do pobrania:

15.03.2019

Przetarg na przebudowę budynku magazynowego nr 2 w konstrukcji szkieletowo- stalowej w Dębinie, gmina Nowy Staw, powiat Malbork, woj. Pomorskie

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

- przebudowę budynku magazynowego nr 2 w konstrukcji szkieletowo-stalowej położonego w Dębinie

dla Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie, 82 - 230 Nowy Staw.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork, woj. Pomorskie. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa budynku magazynowego nr 2 w konstrukcji szkieletowo-stalowej w Dębinie dla Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. Postępowania przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (Przetarg nie jest zamówieniem publicznym). Pliki do pobrania: