SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na

oprogramowanie klasy ERP wraz z wdrożeniem

wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan lub przesłać na adres korespondencyjny w terminie do 20 lipca 2020 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oprogramowanie klasy ERP”

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienie postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji w wybranymi oferentami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty wyznaczonej jako termin  składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania:

Uwaga: Dnia 14.07.2020 roku nastąpiła zmiana w SIWZ dot. sprzętu

07.07.2020

Przetarg na oprogramowanie klasy ERP wraz z wdrożeniem

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Choryni

zaprasza do złożenia ofert na

oprogramowanie klasy ERP wraz z wdrożeniem

wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27, 64-000 Kościan lub przesłać na adres korespondencyjny w terminie do 20 lipca 2020 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oprogramowanie klasy ERP” Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
  • unieważnienie postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji w wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty wyznaczonej jako termin  składania ofert. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania: Uwaga: Dnia 14.07.2020 roku nastąpiła zmiana w SIWZ dot. sprzętu