SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO  Hodowla  Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27,  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na
 

MEBLE DO POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH
dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl.

Termin i miejsce składania ofert: do 20.03.2019 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, drogą pocztową na adres ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub mailowo na adres: zhrlaski@danko.pl.

Bliższe informacje telefoniczne: 48 667 21 05, 605 697 520 (Mirosław Pojmaj)

Termin realizacji: do 30.04.2019 r.

Pliki do pobrania:

26.02.2019

Przetarg na meble laboratoryjne

DANKO  Hodowla  Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27,  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na  

MEBLE DO POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  Miejsce realizacji: ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert: do 20.03.2019 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, drogą pocztową na adres ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub mailowo na adres: zhrlaski@danko.pl. Bliższe informacje telefoniczne: 48 667 21 05, 605 697 520 (Mirosław Pojmaj) Termin realizacji: do 30.04.2019 r. Pliki do pobrania: