SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na :

Instalacje klimatyzacji pomieszczeń
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami – do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu :
Zakład Hodowli Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski

Termin i miejsce składania ofert : do 31.10.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 15.12.2023
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

  1. SIWZ
  2. SIWZ – zał 1: Oferta
  3. Rys 1 – plan
  4. Rys 2 – plan
  5. Rys 3 – widok budynku

18.10.2023

Przetarg na instalację klimatyzacji pomieszczeń

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan , woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na :

Instalacje klimatyzacji pomieszczeń
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami - do pobrania poniżej.

Miejsca dostawy i montażu :
Zakład Hodowli Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 39, 63-820 Piaski

Termin i miejsce składania ofert : do 31.10.2023 do godz 15:00 w Sekretariacie Zarządu Firmy
DANKO Hodowla Roślin w Choryni.
Forma oferty : pisemna w jęz. polskim, w zamkniętej kopercie, strony ponumerowane.
Termin oczekiwanej realizacji zadania : do dnia 15.12.2023
Pytania, informacje : Jarosław Orylski
(065) – 511 54 12, 885 – 114 117
mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Pliki do pobrania , SIWZ i załączniki:

  1. SIWZ
  2. SIWZ – zał 1: Oferta
  3. Rys 1 - plan
  4. Rys 2 - plan
  5. Rys 3 – widok budynku