SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
ZHR oddział Laski,
Ul. Wjazdowa 1
05-660 Warka

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego.
„Dostawa systemu GPS do ciągnika John Deere”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu.
1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ .
2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN.
3.    Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ.
4.    Termin ważności oferty minimum 30 dni.
5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR O/ Laski  „Dostawa systemu GPS” osobiście w siedzibie ZHR O/ Laski lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrlaski@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 14.00.
6.    Termin realizacji zamówienia do 30.08.2021

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 maja 2021 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny .
2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”.
Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Mirosław Pojmaj pod nr tel. 605 697 520.

Pliki do pobrania:

12.04.2021

Przetarg na dostawę GPS do ciągnika John Deere

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni ZHR oddział Laski, Ul. Wjazdowa 1 05-660 Warka

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego. „Dostawa systemu GPS do ciągnika John Deere”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączonej do niniejszego ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu. 1.    Ofertę należy złożyć w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w SIWZ . 2.    Cena przedmiotu zamówienia powinna być w PLN. 3.    Oferta powinna zawierać opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją SIWZ. 4.    Termin ważności oferty minimum 30 dni. 5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „DANKO HR, ZHR O/ Laski  „Dostawa systemu GPS” osobiście w siedzibie ZHR O/ Laski lub przesłać na jej adres, bądź adres email: zhrlaski@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 14.00. 6.    Termin realizacji zamówienia do 30.08.2021

Komisyjne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 maja 2021 r. Zamawiający nie przewiduje spotkań z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny . 2.    Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Niniejsze postępowanie ofertowe w trybie zapytania o cenę nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”. Wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu zamówienia w tym składania ofert oraz spraw technicznych udziela Mirosław Pojmaj pod nr tel. 605 697 520.

Pliki do pobrania: