SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY SOBIEJUCHY

(Oddział Gospodarstwo Nasienne Laski)


zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Ciągnik rolniczy o mocy ok 220 KM”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Ustala się następujące warunki przystąpienia do składania ofert:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gospodarstwa Nasiennego Laski lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 20.03.2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CIĄGNIK ROLNICZY ”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Andrzej Hołownia- kom 601698370, Tomasz Mlicki –kom.: 693330608

Pliki do pobrania:

10.03.2022

Przetarg na ciągnik rolniczy o mocy  ok 220 KM

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY SOBIEJUCHY

(Oddział Gospodarstwo Nasienne Laski)


zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Ciągnik rolniczy o mocy ok 220 KM”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Ustala się następujące warunki przystąpienia do składania ofert:
a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ
Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gospodarstwa Nasiennego Laski lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 20.03.2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „CIĄGNIK ROLNICZY ”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Andrzej Hołownia- kom 601698370, Tomasz Mlicki –kom.: 693330608

Pliki do pobrania: