SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni,
64-000 Kościan
Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Budowa połączenia światłowodowego między budynkiem biurowym a gospodarstwem w Laskach”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.).

Miejsce realizacji zadania: ul. Wjazdowa 1, 05-660 WARKA, woj. mazowieckie
Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:
a)    złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z.
b)    Zamawiający umożliwia rekonesans przed po uprzednim umówieniu terminu.
c)    Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 14.10.2018 r.
d)    Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
e)    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
f)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają: Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119.

Pliki do pobrania:

27.09.2018

Przetarg na budowę połączenia światłowodowego między budynkiem biurowym a gospodarstwem w Laskach

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni, 64-000 Kościan Choryń 27 tel.(65) 5134888 NIP 698-00-11-233

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

„Budowa połączenia światłowodowego między budynkiem biurowym a gospodarstwem w Laskach”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (S.I.W.Z.). Miejsce realizacji zadania: ul. Wjazdowa 1, 05-660 WARKA, woj. mazowieckie Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu: a)    złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w S.I.W.Z. b)    Zamawiający umożliwia rekonesans przed po uprzednim umówieniu terminu. c)    Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl w nieprzekraczalnym terminie 14.10.2018 r. d)    Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. e)    Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. f)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, - dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają: Pan Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 781114119. Pliki do pobrania: