SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

budowę i montaż nowej linii do czyszczenia nasion o wydajności 5 t/h

w magazynie nasiennym w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork, woj. Pomorskie.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR – Dębina – nowa linia do czyszczenia nasion”.

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowania przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (Przetarg nie jest zamówieniem publicznym).

Pliki do pobrania:

05.03.2019

Przetarg na budowę i montaż linii do czyszczenia nasion o wydajności 5 t/h

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64 – 000 Kościan, woj. Wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

budowę i montaż nowej linii do czyszczenia nasion o wydajności 5 t/h

w magazynie nasiennym w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Dębinie.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork, woj. Pomorskie. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZNR – Dębina – nowa linia do czyszczenia nasion”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od daty wyznaczonej jako termin składania ofert. Postępowania przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (Przetarg nie jest zamówieniem publicznym). Pliki do pobrania: