SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.

29.09.2022

Przetarg na budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.” – dz. nr 28/14, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2022r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na budowę dwóch silosów zbożowych z podajnikiem kubełkowym oraz wiatą na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny;
2. Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy.