SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Ogłoszenie o przetargu DANKO Hodowla Roślin

Lokalizacja:  adres siedziby głównej Firmy:

 

DANKO Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Choryń 27

64-000 Kościan

Ogłasza przetarg na następujące zadanie :

Nazwa zadania :

„ Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa” , zgodnie do art. 38 Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej ( Dz.U. 2016 po 831 ) .
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Miejsce realizacji :

Wszystkie Oddziały firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

 

Termin i miejsce składania ofert :

do dnia 27.02.2021 do godz 15:00 , w siedzibie Zarządu Firmy :  Choryń 27, 64-000 Kościan

 

Forma składania ofert :

pisemna, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z ponumerowanymi stronami.

 

Bliższe informacje :

Jarosław Orylski, mail : jaroslaw.orylski@danko.pl ; tel : 885-114 117

Pliki do pobrania:

10.02.2021

Przetarg na audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o przetargu DANKO Hodowla Roślin

Lokalizacja:  adres siedziby głównej Firmy:

 

DANKO Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Choryń 27

64-000 Kościan

Ogłasza przetarg na następujące zadanie :

Nazwa zadania :

„ Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa” , zgodnie do art. 38 Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej ( Dz.U. 2016 po 831 ) .
(zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Miejsce realizacji :

Wszystkie Oddziały firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

 

Termin i miejsce składania ofert :

do dnia 27.02.2021 do godz 15:00 , w siedzibie Zarządu Firmy :  Choryń 27, 64-000 Kościan

 

Forma składania ofert :

pisemna, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z ponumerowanymi stronami.

 

Bliższe informacje :

Jarosław Orylski, mail : jaroslaw.orylski@danko.pl ; tel : 885-114 117

Pliki do pobrania: