SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Pielenie buraka cukrowego w Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Gospodarstwo Komorze Przybysławskie 65, 63-210 gm. Żerków”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 • termin realizacji zadania 04.05.2022 – 31-05.2022.
 • proszę załączyć krótki opis firmy i posiadanego sprzętu (pielnik 12-rzędowy).
 • przystąpienie do usługi maksymalnie 2 dni po powiadomieniu.
 • termin płatności 21 dni od zakończenia prac.
 • miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie 65, 63-210 gm. Żerków.
 • dokumentacja znajduję się na www.danko.pl.
 • terminy i miejsce składania ofert: do 20-04-2022r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, dopuszcza się możliwość przesyłania ofert droga elektroniczną na adres: przetargi@danko.pl.
 • bliższe informacje telefoniczne: Hubert Matuszak – 668171925, Mateusz Ratajczyk – 604524800.
 • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.

14.04.2022

Pielenie buraka cukrowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan

Zaprasza do składania ofert na zadanie

„Pielenie buraka cukrowego w Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Gospodarstwo Komorze Przybysławskie 65, 63-210 gm. Żerków”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 • termin realizacji zadania 04.05.2022 - 31-05.2022.
 • proszę załączyć krótki opis firmy i posiadanego sprzętu (pielnik 12-rzędowy).
 • przystąpienie do usługi maksymalnie 2 dni po powiadomieniu.
 • termin płatności 21 dni od zakończenia prac.
 • miejsce pracy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie 65, 63-210 gm. Żerków.
 • dokumentacja znajduję się na www.danko.pl.
 • terminy i miejsce składania ofert: do 20-04-2022r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, dopuszcza się możliwość przesyłania ofert droga elektroniczną na adres: przetargi@danko.pl.
 • bliższe informacje telefoniczne: Hubert Matuszak – 668171925, Mateusz Ratajczyk - 604524800.
 • Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przedmiotu zadania w części lub całości.