SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów
Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik, woj. śląskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-330

I. Sprzedający:

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.

Zarząd: Leszek Droździel – Prezes Zarządu
Prokurent: dr Dariusz Majchrzycki

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI

III. Przedmiot sprzedaży:

CIĄGNIKA ROLNICZEGO USRUS C-330,

Cena minimalna 5000,00 zł  brutto
Rok produkcji 1982
Dane techniczne:
Ciągnik rolniczy nieużytkowany od 8 lat. Silnik i podzespoły wypracowane, opony do wymiany ze względu na naturalne procesy starzenia się gumy. Kabina typu SAM. Do dalszej eksploatacji wymaga generalnego remontu.

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
2. Oferty należy składać do dnia  28.02.2020 do godz. 10.00.
3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. godz. 10”
4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (zhrmodzurow@danko.pl)

V. Inne warunki przetargu

1. Informacje na temat szczegółów zapytania można uzyskać pod numerem kom. 664020469
2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3. Sprzedający wystawia FV
4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin oddział Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 664020469
5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.

Pliki do pobrania:

04.02.2020

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C-330

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik, woj. śląskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS C-330

I. Sprzedający: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac. Zarząd: Leszek Droździel – Prezes Zarządu Prokurent: dr Dariusz Majchrzycki II. Informacje ogólne: 1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn 3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI III. Przedmiot sprzedaży: CIĄGNIKA ROLNICZEGO USRUS C-330, Cena minimalna 5000,00 zł  brutto Rok produkcji 1982 Dane techniczne: Ciągnik rolniczy nieużytkowany od 8 lat. Silnik i podzespoły wypracowane, opony do wymiany ze względu na naturalne procesy starzenia się gumy. Kabina typu SAM. Do dalszej eksploatacji wymaga generalnego remontu. IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej 2. Oferty należy składać do dnia  28.02.2020 do godz. 10.00. 3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 28.02.2020 r. godz. 10” 4. Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (zhrmodzurow@danko.pl) V. Inne warunki przetargu 1. Informacje na temat szczegółów zapytania można uzyskać pod numerem kom. 664020469 2. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%) 3. Sprzedający wystawia FV 4. Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin oddział Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik – w dni robocze, od g.9 do g.14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 664020469 5. Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1. Pliki do pobrania: