SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni
 
zaprasza do złożenia ofert na zakup

ciągnika rolniczego
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ciągnik Danko HR”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania:

01.02.2019

Ogłoszenie o przetargu na zakup ciągnika rolniczego

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni   zaprasza do złożenia ofert na zakup

ciągnika rolniczego (przetarg nie jest zamówieniem publicznym) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki lub przesłać na jej adres w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 roku do godziny 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Ciągnik Danko HR”. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo: – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert . Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Pliki do pobrania: