SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Początki Firmy DANKO to chlubne tradycje sięgające roku 1880 i działalności Aleksandra Janasza, który rozpoczął w swoim majątku w Dańkowie hodowlę pszenicy a wkrótce potem żyta i buraków cukrowych. Nowoczesne metody hodowlane, różnorodne materiały genetyczne oraz pasja ludzi uczyniły tę firmę jedną z najznakomitszych przedsiębiorstw hodowli zbóż i buraków w Polsce. Nasiona wielu cennych odmian tej hodowli, były szeroko sprzedawane także za granicą.

Pomimo wielu zmian organizacyjnych i własnościowych, udało się utrzymać ciągłość materiałów hodowlanych oraz ciągłość myśli hodowlanej, przyczyniając się w znacznym stopniu do powstania i rozwoju polskiej szkoły hodowli zbóż.

W roku 2013 mija dwadzieścia lat od ustanowienia przedsiębiorstwa DANKO Hodowla Roślin w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej, została ona utworzona na podstawie aktu założycielskiego, sporządzonego w formie aktu notarialnego, w dniu 16 czerwca 1993 r.

W siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo, 21 czerwca 2013 roku, dla uczczenia tego jubileuszu zorganizowana została uroczysta konferencja z udziałem wszystkich pracowników Firmy. Swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście, a wśród nich: pani Zofia Szalczyk – Sekretarz Stanu w MRiRW, Grzegorz Młynarczyk – Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych, Krzysztof Smaczyński – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Wojciech Hałaś – Naczelnik Wydziału Hodowli i Nasiennictwa w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin  MRiRW, prof. Edward Gacek – Dyrektor COBORU, Dariusz Wiraszka – z-ca Głownego Inspektora PIORiN. Obecni byli także przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym Starosta kościański Andrzej Jęcz.

Środowisko naukowców reprezentowane było m. in. przez JM Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, dyrektora IHAR Radzików prof. dr hab. Edwarda Arseniuka oraz dyrektora IGR Poznań prof. dr hab. Bogdana Wolko. Gościliśmy przedstawicieli wielu związków branżowych i stowarzyszeń, samorządów, instytutów naukowych, firm nasiennych współpracujących z DANKO, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Konferencja była okazją do podsumowania dorobku Firmy w ostatnim dwudziestoleciu, co w swoim referacie przedstawił dr Karol Marciniak – Prezes Zarządu DANKO. Na specjalnie przygotowanej kolekcji odmian, uczestnicy mieli okazję podziwiać sukces hodowli DANKO.

Atrakcją dla przybyłych była także  świeżo otwarta wystawa w Muzeum Hodowli oraz wykład prof. Adama M. Łukaszewskiego, pt. „ To oni nas wrobili, czyli jak hodowla ukształtowała obecny świat”.

Konferencja stała się również okazją do uhonorowania za wieloletnią służbę współtwórców sukcesu Firmy, najlepszych jej pracowników, medalami i odznaczeniami państwowymi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 14 marca 2013 roku, o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złotym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Karol Marciniak i Tadeusz Spurtacz; srebrnym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Witold Krajka, Eugeniusz Paszkowski, Bolesław Ratajczak; brązowym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Elżbieta Brukwińska, Bernard Dorsz, Danuta Kurleto.

Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Tadeusz Leśniak, Stanisław Banaszak, Anna Banaszak, Tomasz Moreń, Bogdan Minta, Wojciech Janus, Zofia Banaszak, Barbara Kozber, Józef Wittig, Zbigniew Możdżeń, Elżbieta Boraczyńska, Stanisława Ziętara, Rajmund Majcherek, Lucyna Stachowiak, Mirosław Pojmaj, Radosław Antczak, Ewa Nowicka, Stanisław Pachciarek, Roman Płocienniczak, Stanisław Lempach, Tadeusz Niedziela, Jerzy Gilge, Jan Staroń, Maria Błaszczyk, Ewa Woźniak, Tadeusz Wasielewski, Aleksandra Wawrzyniak-Szołkowska, Maria Bogacka.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Ireneusz Bryl, Andrzej Hołownia, Bogusława Ługowska, Justyna Niziołek, Ewa Walkowiak, Jacek Walczak.

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczona została Teresa Sikora.

Honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” odznaczeni zostali: Dariusz Majchrzycki, Eugeniusz Bryszak, Zbigniew Maćkowiak, Andrzej Majorczyk, Dariusz Szlecht, Tadeusz Ratajczak, Ryszard Machowina, Józef Rajter, Sebastian Gilga, Zdzisław Bulak, Jerzy Bednarz, Zbigniew Skalski, Piotr Matuszkowiak, Jadwiga Czeladka, Teresa Maćkowiak, Renata Krysztofik, Renata Pojmaj, Bożena Kwiatkowska, Marianna Paradowska, Marcin Konieczny.

07.06.2021

XX-lecie Spółki DANKO

Początki Firmy DANKO to chlubne tradycje sięgające roku 1880 i działalności Aleksandra Janasza, który rozpoczął w swoim majątku w Dańkowie hodowlę pszenicy a wkrótce potem żyta i buraków cukrowych. Nowoczesne metody hodowlane, różnorodne materiały genetyczne oraz pasja ludzi uczyniły tę firmę jedną z najznakomitszych przedsiębiorstw hodowli zbóż i buraków w Polsce. Nasiona wielu cennych odmian tej hodowli, były szeroko sprzedawane także za granicą.

Pomimo wielu zmian organizacyjnych i własnościowych, udało się utrzymać ciągłość materiałów hodowlanych oraz ciągłość myśli hodowlanej, przyczyniając się w znacznym stopniu do powstania i rozwoju polskiej szkoły hodowli zbóż.

W roku 2013 mija dwadzieścia lat od ustanowienia przedsiębiorstwa DANKO Hodowla Roślin w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej, została ona utworzona na podstawie aktu założycielskiego, sporządzonego w formie aktu notarialnego, w dniu 16 czerwca 1993 r.

W siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo, 21 czerwca 2013 roku, dla uczczenia tego jubileuszu zorganizowana została uroczysta konferencja z udziałem wszystkich pracowników Firmy. Swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście, a wśród nich: pani Zofia Szalczyk – Sekretarz Stanu w MRiRW, Grzegorz Młynarczyk – Dyrektor Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych, Krzysztof Smaczyński – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Wojciech Hałaś – Naczelnik Wydziału Hodowli i Nasiennictwa w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin  MRiRW, prof. Edward Gacek – Dyrektor COBORU, Dariusz Wiraszka – z-ca Głownego Inspektora PIORiN. Obecni byli także przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym Starosta kościański Andrzej Jęcz.

Środowisko naukowców reprezentowane było m. in. przez JM Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, dyrektora IHAR Radzików prof. dr hab. Edwarda Arseniuka oraz dyrektora IGR Poznań prof. dr hab. Bogdana Wolko. Gościliśmy przedstawicieli wielu związków branżowych i stowarzyszeń, samorządów, instytutów naukowych, firm nasiennych współpracujących z DANKO, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Konferencja była okazją do podsumowania dorobku Firmy w ostatnim dwudziestoleciu, co w swoim referacie przedstawił dr Karol Marciniak – Prezes Zarządu DANKO. Na specjalnie przygotowanej kolekcji odmian, uczestnicy mieli okazję podziwiać sukces hodowli DANKO.

Atrakcją dla przybyłych była także  świeżo otwarta wystawa w Muzeum Hodowli oraz wykład prof. Adama M. Łukaszewskiego, pt. „ To oni nas wrobili, czyli jak hodowla ukształtowała obecny świat”.

Konferencja stała się również okazją do uhonorowania za wieloletnią służbę współtwórców sukcesu Firmy, najlepszych jej pracowników, medalami i odznaczeniami państwowymi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 14 marca 2013 roku, o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi złotym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Karol Marciniak i Tadeusz Spurtacz; srebrnym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Witold Krajka, Eugeniusz Paszkowski, Bolesław Ratajczak; brązowym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Elżbieta Brukwińska, Bernard Dorsz, Danuta Kurleto.

Medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Tadeusz Leśniak, Stanisław Banaszak, Anna Banaszak, Tomasz Moreń, Bogdan Minta, Wojciech Janus, Zofia Banaszak, Barbara Kozber, Józef Wittig, Zbigniew Możdżeń, Elżbieta Boraczyńska, Stanisława Ziętara, Rajmund Majcherek, Lucyna Stachowiak, Mirosław Pojmaj, Radosław Antczak, Ewa Nowicka, Stanisław Pachciarek, Roman Płocienniczak, Stanisław Lempach, Tadeusz Niedziela, Jerzy Gilge, Jan Staroń, Maria Błaszczyk, Ewa Woźniak, Tadeusz Wasielewski, Aleksandra Wawrzyniak-Szołkowska, Maria Bogacka.

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Ireneusz Bryl, Andrzej Hołownia, Bogusława Ługowska, Justyna Niziołek, Ewa Walkowiak, Jacek Walczak.

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczona została Teresa Sikora.

Honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” odznaczeni zostali: Dariusz Majchrzycki, Eugeniusz Bryszak, Zbigniew Maćkowiak, Andrzej Majorczyk, Dariusz Szlecht, Tadeusz Ratajczak, Ryszard Machowina, Józef Rajter, Sebastian Gilga, Zdzisław Bulak, Jerzy Bednarz, Zbigniew Skalski, Piotr Matuszkowiak, Jadwiga Czeladka, Teresa Maćkowiak, Renata Krysztofik, Renata Pojmaj, Bożena Kwiatkowska, Marianna Paradowska, Marcin Konieczny.