Odmiany

Turtetra (Kroto)

Zalecana do uprawy na sianokiszonki

 • Odmiana tetraploidalna.
 • Daje wysokie plony zielonej i suchej masy o dobrej wartości pokarmowej (wysoka strawność).
 • Należy do odmian wysokich (do 130cm), o pośrednim terminie kłoszenia (3 dekada maja).
 • Cechuje się dobrą zimotrwałością oraz dobrym odrostem wiosennym, a także w poszczególnych pokosach.
 • Jest odmianą średnio odporną na suszę oraz choroby.
 • Nadaje się do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem rejonów o ostrzejszych zimach.

Siew w mieszance z żytem na zielonkę lub kiszonkę: 60-80 kg/ha żyta + 25-30 kg/ha życicy, po zbiorze zielonki i zasileniu azotem w dawce 60-68 kg/ha, użytkowanie kośne lub przepasanie.

Siew w poplonie ozimym z wyką i inkarnatką: życica wielokwiatowa 15-20 kg/ha + wyka ozima 40-50 kg/ha + inkarnatka 15-20 kg/ha, termin koszenia 3 dekada maja.

Siew w mieszance z koniczyną czerwoną i perską: życica wielokwiatowa 10 kg/ha + koniczyna 10 kg/ha.      

Zalecenia agrotechniczne:

Uprawa na zielonkę

 • Wymagania glebowe – najlepiej udaje się na glebach umiarkowanie wilgotnych o dobrej strukturze, żyznych, przewiewnych i ciepłych (mady, lessy, gleby gliniasto-piaszczyste).
 • Przedplon – rośliny strączkowe, rzepak, zboża wcześnie schodzące z pola.
 • Wymagania nawozowe – są zależne od zasobności gleby. Wymagane jest pełne nawożenie mineralne. Przedsiewnie 80-120 kg/ha P2O5, 100-160 kg/ha K2O, 60-80 kg/ha N. Wiosną (w roku pełnego użytkowania): 80-120 kg/ha P2O5, 50-80 kg/ha K2O, 80-100 kg/ha N oraz po każdym pokosie 60-80 kg/ha N.
 • Siew i użytkowanie – a) przy siewie czystym wskazany jest termin wysiewu późno letni do 1 września; w zachodniej części Polski wysiewać można do 15 września. Zalecana ilość wysiewu: odmiany diploidalne (Tur) 25 kg/ha, odmiany tetraploidalne 40 kg/ha; b) siew w mieszance z żytem na zielonkę lub kiszonkę: 60-80 kg/ha żyta + 25-30 kg/ha życicy, po zbiorze zielonki i zasileniu azotem w dawce 60-68 kg/ha, użytkowanie kośne lub przepasanie; c) w poplonie ozimym z wyką i inkarnatką: życica wielokwiatowa 15-20 kg/ha + wyka ozima 40-50 kg/ha + inkarnatka 15-20 kg/ha, termin koszenia 3 dekada maja; d) w mieszance z koniczyną czerwoną i perską: życica wielokwiatowa 10 kg/ha + koniczyna 10 kg/ha.
 • Uwaga – mieszanka nie nadaje się jako wsiewka w zboża uprawiane na ziarno, gdyż przerasta zboże i istotnie obniża plon ziarna.
 • Zabiegi pielęgnacyjne – zwalczanie chwastów prowadzi się w przypadku silnego zachwaszczenia uprawy po rozkrzewieniu się roślin, zgodnie z zaleceniami IOR oraz instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie.
 • Termin zbioru (w siewie czystym) – pierwszy pokos w fazie początku kłoszenia (10% kłoszących się pędów), następne pokosy co 4-5 tygodni, w zależności od przebiegu warunków pogodowych.

Uprawa na nasiona

 • Wymagania glebowe – najlepiej udaje się na glebach umiarkowanie wilgotnych o dobrej strukturze, żyznych, przewiewnych i ciepłych (mady, lessy, gleby gliniasto-piaszczyste).
 • Przedplon – rośliny strączkowe, rzepak, okopowe wcześnie schodzące z pola, stanowisko wolne od perzu. 
 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Wymagania nawozowe – są zależne od zasobności gleby. Przedsiewnie 80-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O, 60-80 kg/ha N. W roku użytkowania plantacji na nasiona, wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji 80-120 kg/ha P2O5, 100-160 kg/ha K2O, 40-60 kg/ha N.
 • Siew – optymalny termin siewu od 25 sierpnia do 5 września w ilości: odmiany diploidalne (Tur) – do 15 kg/ha, odmiany tetraploidalne – do 20 kg/ha w rozstawie rzędów 20-30 cm, na głębokość 1-2 cm.
 • Zabiegi pielęgnacyjne – w przypadku wystąpienia zaskorupienia gleby po siewie należy zastosować bronowanie. Zwalczanie chwastów prowadzi się w przypadku silnego zachwaszczenia, ale po rozkrzewieniu się traw. Można stosować: Chwastx Ekstra, Chwastox Turbo, Aminopielik, Stomp – zgodnie z zaleceniami IOR oraz instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie.
 • Zbiór – przeprowadza się dwufazowo: w fazie dojrzałości woskowej (brunatna barwa kwiatostanów i dokłosia) i koszenie na pokosy (najlepiej wykonywać wcześnie rano, gdy na roślinach występuje rosa – zminimalizowane otrząsanie nasion). Omłot pokosów należy wykonać po 3-5 dniach od skoszenia kombajnem zbożowym. Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.