Odmiany

Tur F1

UWAGA!!!

W sezonie jesiennym 2020 r. istnieje możliwość nabycia nasion żyta hybrydowego TUR zaprawionego zaprawą SYSTIVA 333 FSZaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego!

Sprawdź dostępność materiału siewnego u Przedstawicieli Regionalnych DANKO!

 

Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!  u   

Nagrodzony Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!

  • Nr 1 na słabe gleby!
  • Mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju.
  • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
  • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.
  • Dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.
  • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.
  • Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 65-75 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.

Odmiana wyhodowana we współpracy z HR Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

 

 

 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Liczba opadania
4.0
średnia
Zawartość białka
3.0
średnia
Odporność na wyleganie
5.9
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.0
wysoka
Rdza brunatna
6.5
średnia
Rdza źdźbłowa
7.1
dobra
Rynchosporioza
7.4
dobra
Septorioza liści
7.2
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.8
wysoka